OUR SERVICE


บริการตรวจสอบวิเคราะห์

การวิเคราะห์เคมี
ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมคุณภาพด้านการชุบสูง​
 ห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีทำหน้าที่ในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการชุบเคลือบผิวโลหะ
  • การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า เช่น น้ำยาชุบประเภท ทองแดง นิเกิ้ล โครม อัลลอยด์
  • การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น Eletroless nickel, Electroless Copper,  PTH, Immersion Gold, Direc gold, Immersion Pd  
  • การตรวจสอบก่อนการรับสินค้าเข้า และก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อความมั่นใจว่าเราส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า เช่น basic เคมี, น้ำยาเงา, น้ำยาล้างไขมัน,