OUR SERVICE


การบริการด้านเทคนิคการชุบ

การบริการด้านเทคนิค
บริษัทพาต้าเคมีคอลแอนด์แมชชีนเนอรี่จำกัด เรามีทีมที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการชุบเคลือบผิวโลหะและผลิตภัณฑ์เชลล์โดยเฉพาะด้าน พร้อมที่จะให้บริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้าของเรา
  • ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งคำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
  • ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
  • จัดอบรมด้านวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการใช้งานพิเศษของลูกค้า
  • สำรวจและรวบรวมข้อมูลการใช้งานของลูกค้า เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
  • รวบรวมปริมาณการใช้งานและประเมินผลการใช้พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ให้บริการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานที่
  • ให้คำปรึกษาและบริการสำหรับงานที่ใช้เทคนิคพิเศษบางประเภท