OUR SERVICE


บริการด้านส่งมอบ

บริการด้านส่งมอบ
บริษัท พาต้าเคมีคอลแอนด์แมชชีนเนอรี่ จำกัด ให้ความสำคัญกับการส่งมอบ สินค้าที่ดีมีคุณภาพให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ตลอด 24ชั่วโมง
  •  เรามีทีมงานที่เตรียมพร้อมในการจัดส่งสินค้าฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • รถสำหรับส่งสินค้ามากกว่า 60 คัน
  • เรามีการตรวจสอบ ดูแล สตร๊อกสินค้าให้ลูกค้าอย่างพอเพียง 
  • การจับเก็บมีการแยกสินค้าเป็นหมวดหมู่ และ ควบคุมถูกต้องตามหลักสากล
  • มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนเก็บ และก่อนจัดส่งทุกล๊อต
  • เพื่อความปลอดภัยและให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มีการตรวจวัดแอลกอฮอร์คนขับรถทุกเช้า
  • รถจัดส่งทุกคัน มีการติดตั้งระบบ GPS และระบบตรวจสอบการเดินทางทุกคัน เพื่อการติดตามสินค้าของลูกค้า