Portfolio


ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจจากเรา

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการตรวจเยี่ยมชมจากลูกค้าที่มีความประสงค์จะเข้ามาตรวจเยี่ยมชมบริษัท รวมถึงการดูงานและการเข้ามารับการฝึกงานแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงาน เรามีความพร้อมทางด้านบุคลากร ที่รองรับในทุกด้าน
 บริษัท บ้านโป่งโครเมี่ยม จำกัด
บริษัท บ้านโป่ง อีดีพี 2011 จำกัด
บริษัท ซัมมิท โชว่าแมนแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท สยามโกชิ มานแฟคเชอริ่ง จำกัด
บริษัท โกวิทออโต้พาร์ท จำกัด
บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยาม ฮาร์ดโครม จำกัด
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด
หจก.อนันต์ โครเมี่ยม
บริษัท เซิ่งไท่บราซแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด
บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด
บริษัท อีซาร่า เมทัล เทค จำกัด
บริษัท ช.โชคชัย การชุบ จำกัด
บริษัท เจนเนอรัล เพลตติ้ง อินดัสทรี จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องเขียนไทย จำกัด
บริษัท 3 เอส เพลท จำกัด
บริษัท ที วาย เอ็ม เวอร์ค จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องเขียนไทย จำกัด
บริษัท ชินเซอิ (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ชิน-เอ็ดสุ แมกเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท ฟงดง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไทโย เทคโนโลยี อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั้น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด
บริษัท ที ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ฟาร์โซนิค โซลิด สเตท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูจิคูระ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คูโรดา ชินเซ (ไทยแลนด์)จำกัด